Още 5 книжки с приказки, които „Мога да чета сам!“

Поредицата „Мога да чета сам!“ (изд. Златното пате) събира в тънки книжки по една или няколко български приказки, които неуверените млади читатели да използват за упражняване на новото си умение. Освен народни приказки са включени добре известни творби на Ангел Каралийчев, Елин Пелин и Галина Златина.

В допълнение на героите и поуките от първите 5 книжки, се срещнах с мустакатото човече Педя човек, Хитър Петър, тримата глупаци, тримата братя (онези със златната ябълка) и едно юначно петле. Не липсват и традиционните за приказките моми – коя неродена, коя мързелива („Не се иска много ум“), коя толкова работлива, че няма смет за сливи.

Не липсват и поуките в духа на българската патриалхалност, а малките читатели ще бъдат улеснени в четенето от по-едрия шрифт и илюстрациите. Номера от 6 до 10 от поредицата предлагат точно това, което очаквате от книжки с приказки и са особено полезни за бъдещи второкласници, чиято лятна читателска задача е да се запознаят със съкровищницата от  приказки.

Автор: Лора Филипова