Ръдиард Киплинг предизвиква детското въображение

Въздействието на необикновения приказен свят на Ръдиард Киплинг върху мен като дете може да се сравни с ефекта от екзотична

Още...