Национална награда за детска литература „Петя Караколева“

Националната награда за детска литература „Петя Караколева” е учредена на 30 септември 2004 г. от Съюза на българските писатели (СБП) и община Кърджали. Идеята за нея възниква през 2000 г. по повод представяне на творчеството на Петя Караколева в Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” – Кърджали,  и е подкрепена от СБП в лицето на неговия тогавашен председател Никола Радев.

Съгласно статута, наградата се връчва всяка година в навечерието на Деня на Кърджали – 21 октомври. В конкурса имат право да участват всички автори на детски книги, издадени през предходната година. Книгите се изпращат както от издателства, така и от самите автори. Журито, излъчено от СБП, оценява съдържанието, а не полиграфическото или художественото оформление на книгата. Наградата – бронзова статуетка, изработена от Емил Пенчев, и парична сума, – се осигуряват от община Кърджали.

Лауреати на Националната награда за детска литература „Петя Караколева” са: Кирил Назъров /2005/, Севда Севан /2006/, Панчо Панчев /2007/, Атанас Звездинов /2008/, Николай Милчев /2009/, Весела Фламбурари /2010/, Анелия Сенгалевич /2011/, Румяна Капинчева /2012/, Мая Дългъчева /2013/, Тодор Каракашев /2014/. Наградата носи името на Петя Караколева, която завещава голяма част от богатото си творческото наследство на децата.

Наградата се съпътства от събития, имащи за цел да  популяризират творчеството на Петя Караколева. Организацията им е поета от литературния салон „Петя Караколева”. В него целогодишно се провеждат творческите вечери, на които се представят лауреатите, организират се премиери и срещи с дейци на културата.

В традиция се превръща детският фестивал „Петя”, който се провежда всяка година в навечерието на Деня на детето и има за цел да стимулира детското творчество и изпълнителско изкуство. В него могат да участват колективи и индивидуални изпълнители до 19 години с творби на Петя Караколева и на лауреати на Националната литературна награда на нейно име, със собствени творби, творби от български автори, с театрални, танцови и музикални изпълнения. Най-добрите изпълнители участват в ритуала по връчването на Националната литературна награда „Петя Караколева”.

Младите художници участват в арт-работилницата „Приказките на Петя” и в конкурса за детска илюстрация по нейните романи-приказки. Арт работилницата има за цел децата да се запознават с приказките и стиховете на авторката; да усвояват нови техники, които не са застъпени в училищните програми;  да бъдат място за изява и подкрепа на младите художници. Досега арт работилницата има 4 издания: по приказките „Синьото цвете”, „Сабята на щурчето” и „Минзухар” и по поемата „Градът на тиквичките”.

Повод за организиране на конкурс за детска илюстрация по романите-приказки на Петя Караколева е липсата им на пазара: „Най-златното злато” отдавна е изчерпано, а „Жълтият космодрум” и „Графиня Лък” не са публикувани. Липсата на илюстрации в тези книги за деца ражда идеята да се даде възможност младите художници да пресъздадат своята представа за приказните герои на авторката. Досега конкурсът е с две издания – „Най-златното злато” и „Жълтият космодрум”.

Запазена марка на Салона е литературното четене „В диалог с Петя“. В него са участвали Елица Мавродинова, Роса Соколова, Николай Милчев (лауреат за 2009 г.), Мая Дългъчева (лауреат за 2013 г.), Камелия Кондова, Лилия Сокуренко (з. х. на Русия, автор на портрета на Петя Караколева), Весела Фламбурари (лауреат за 2010 г.), Анелия Янковска-Сенгалевич (лауреат за 2011 г.), Румяна Капинчева (лауреат за 2012 г.),  творци от град Кърджали и др. Постепенно тази дейност се обогатява с изявата „Децата на Кърджали – в диалог с Петя“, а диалогът на лауреата за 2012 година Румяна Капинчева се превръща във фестивал, на който децата играят, пеят и рецитират откъси от учебното помагало на Петя Караколева „Ох Зъбчо“ и от наградената книга на Румяна Капинчева „Зъбчета“. Друг конкурс – но вече поетичен, е вдъхновен от стихосбирката на Петя Караколева „Песни за моя град”. Резултат от него са учредяването на многото детски литературни клубове в община Кърджали.

Националната награда за детска литература „Петя Караколева” има за цел да съдейства за развитието на съвременната българска литература за деца и юноши, а съпътстващите я събития – да приобщават младите  към върховите постижения на българската детска литература и да им осигуряват поле за творчески изяви.

 С настоящата публикация, реализирана с помощта на творческия архив „Петя Караколева“, продължаваме идеята си да съберем на едно място повече информация за наградите в България, свързани с детските книги и автори. За останалите награди може да прочетете на в рубриката „Книжен прашец“.

Автор: Катя Кирилова