Ваканция, пандемия и други дълги междучасия

Всяка есен преподавателите се сблъскват с драстичен спад в знанията на учениците след дългата ваканция. През последните години към причините за изоставането на децата в учебен план се прибавиха и няколкократните прекъсвания на присъственото обучение. Новата трудност не намали тежестта на старата, но ни позволи да я изучаваме от различен зрителен ъгъл. След като обърнахме внимание на влиянието на пандемичната обстановка върху детското речево развитие, време е да ви представим един не по-малко ценен текст на EducationWeek за последствията от COVID-19. Вярваме, че прочитането му би било добър повод да помислим пред какво реално са изправени нашите деца във времена като тези и как да им осигурим образователната и социално-емоционална подкрепа, от която се нуждаят.

Предстоящата учебна година може да се окаже решаваща за много ученици, чиито обучителни трудности са възникнали или са се задълбочили вследствие на извънредните събития от 2020 г. насам. Въз основа на своето най-скорошно изследване в областта, Центърът за развитие на образованието (EDC) извежда пет факта, които училищните и областните ръководители трябва да имат предвид по отношение на връзката между летния спад и непредвидените прекъсвания на учебния процес:

Всеки спад може да задълбочи проблема с предходния

Проучване, обнародвано по време на миналогодишната среща на Националния съвет за измерване в образованието (NCME) в САЩ, сравнява представянията на учениците по четене и математика преди и по време на пандемията от COVID 19.

Статистиката показва, че спад в читателските умения след лятната ваканция е видим при част от децата, докато спадът след прекъсване на занятия през 2020-21 г. засяга всички без изключение.

Важно е да се отбележи, че учениците са отслабили математическите си способности по-бързо, отколкото читателските си такива, като най-потърпевши са се оказали децата от горните начални класове. Получените резултати съответстват на по-ранни изследвания, които установяват, че спадът в знанията е особено силно изразен след първата година в средното училище – годината на преминаването от един обучителен етап в друг.

COVID засяга и летните обучителни програми

Въздействието на COVID 19 е също толкова, ако не и повече, осезаемо по отношение на летните обучителни програми. На база наблюденията си над летните програми в 38 окръга в 30 щата, EDC изтъква, че повечето окръзи изобщо не са били в състояние да предложат летни програми през 2020 г. поради здравни ограничения за присъствие и лимитиран виртуален капацитет. Областните лидери подчертават, че са били необходими „кръв, пот и сълзи“, за да могат програмите да функционират и на една пета от обичайното.

Това означава, че много ученици са имали занижен достъп до програмите във време, когато посещенията на лагери, музеи и събития също са били ограничени.

Отрицателните последствия от пандемията не свършват дотук. Данни от Националния център за образователна статистика (NCES) показват, че вероятността учениците от семейства с ниски доходи да посетят културна институция е наполовина по-малка, а вероятността да бъдат изпратени на дневен лагер – с 30 процента по-малка в сравнение с учениците с по-заможни родители. Отнемането на възможността да участват в училищна лятна програма създава предпоставки за разлики в развитието на децата от по-неплатежоспособни семейства спрямо техните връстници.

Времето за обучение има значение

Американският тръст за глобални политики RAND Corporation разглежда отблизо 43 летни програми, доказали се като ефективни в подпомагането на учениците да се борят със загубата на знания през лятото. RAND стига до извода, че

този тип програми следва да продължават най-малко пет седмици и да включват три или повече часа за обучение на ден.

На тези условия обаче отговарят по-малко от половината, заявили финансиране със средствата за възстановяване от COVID кризата. Обезпокоително е още, че само 45% от 80-те изследвани области предоставят програми, които да помогнат на учениците да направят прехода между лятното си обучение и настъпващата през есента учебна година.

Учениците наистина се нуждаят от почивка

Училищните летни програми се фокусират предимно върху затвърждаване на учебния материал и обогатяване на знанията. Ето защо Белият дом призовава към изразходване на част от финансирането за възстановяване от пандемия за летни програми с цел отстраняване на академичните пропуски. Но специалистите са категорични, че непредвидените прекъсвания на учебните занятия могат, за разлика от нормалните летни ваканции, да навредят и на психичното здраве на учениците.

Разликата между „добрия“ стрес, който мотивира ученика да се представя подобаващо, и „токсичния“ стрес, който може да доведе до психически и физически проблеми, е и в това дали ученикът се чувства способен да ограничава източниците на безпокойство.

За много деца пандемията е причинила постоянен стрес извън техния контрол – финансова нестабилност, намалена социална и образователна ангажираност, здравословна или семейна тревожност. Всички тези фактори се усилват взаимно и пречат на неврологичното развитие. Хроничният стрес, изпитван по време на пандемичната обстановка, може да продължи да се отразява на паметта и ученето дори след като учениците се върнат в клас.

Летните програми изискват и подготвени учители

EDC установява, че недостигът на училищен персонал остава едно от най-големите предизвикателства пред усъвършенстването на летните програми в училище. Областните лидери съобщават, че разчитат на собствените си преподаватели за провеждането на летните си програми. В същото време изтощението на преподавателите покрай кризата с COVID-19 отнема желанието им да работят през лятото по начина, по който са го правили минали години.

Експертите са единодушни, че от съществено значение за създаването на повече и по-ефективни летни програми е сътрудничеството между училищата и обществените групи. Заедно те могат да съставят портфолио от ресурси (спортни, културни и пр. мероприятия, разнородни работилници, научни класове), за да се гарантира, че учениците ще останат ангажирани с приятни и пълноценни дейности през летните месеци. Качествените програми ще отворят пространство за учениците да се свързват помежду си и ще подсигурят оказването на психическа, социална и емоционална подкрепа на най-засегнатите от настъпилите промени. Ако и да звучи утопично, всичко изброено е постижимо – с вяра в начинанието и доверие един към друг. Както в САЩ, така и тук.

Превод и адаптация: Гергана Димитрова

Снимка на корицата: Freepik