Приключи първият етап на проект „Едно училище за всички“

Център за приобщаващо образование представи резултатите от първия етап на програма „Едно училище за всички“ и направи прожекция на едноименен документален филм на специална церемония на 9 юни 2016 вечерта във Френски институт в България.

Събитието беше открито от Грета Ганчева, Директор на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитие“ в Министерство на образованието и науката, която подчерта:

“В момента ние работим с представители на ЦПО по държавния стандарт за приобщаващо образование във връзка с новия закон. Стандартът за приобщаващо образование е нова философия и политика, която да реализира добри модели на работа, които могат да направят училището приобщаващо. Важно е промяната да започне постепенно, за да може всяка детска градина и училище да бъдат приобщаващи.“

Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование, обобщи:

„Всъщност става дума за труд, много труд, 2 години и половина труд. Не беше лесно. Отне ни време да си повярваме взаимно с училищата-партньори. Но успяхме, заедно. С подкрепата на много хора и организации. Този модел е на лице и той е достъпен, и аз се радвам.“

Наталия Митева, Програмен директор „Образование и библиотеки“ във Фондация „Америка за България, сподели:

„Този модел е ресурс за България, разработен с водещи експерти от Великобритания, Ирландия и САЩ. Той е подкрепен много добре теоретично и емпирично чрез опита на западните ни партньори. 5-те училища са прекрасна база да се тества и разработи модела. Но той има нужда от следващ етап и да влезе във всяко училище. Всяко училище заслужава да има този инструментариум.“

Гости на събитието бяха още представители на РИО София-град, РИО София-регион, Столична община, университети, училища, неправителствени организации, журналисти и хора, подкрепящи каузата на Център за приобщаващо образование.

Първи етап на програма „Едно училище за всички“ приключва през юли 2016 г. Център за приобщаващо образование заедно с пет училища-партньори, с подкрепата на Фондация „Америка за България“, работи по създаването на първия български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във всяко училище в страната.

Резултатите от двугодишната работа представи Даниела Тодорова, мениджър програма „Едно училище за всички“. Ключови елементи в работата по програма „Едно училище за всички“ са създаването на модел на приобщаваща училищна среда; популяризиране на приобщаващото образование като концепция; подкрепа за училищата, които искат да изградят приобщаваща училищна среда – ръководство, учители и родители; участие в създаването на новия Закон за училищно и предучилищно образование и Стандарт за приобщаващо образование; изграждане на общност от приобщаващи специалисти, които да споделят своя опит и добри практики.

В резултат на последователната и активна дейност по програмата, националните проучвания на нагласи на родители и учители към приобщаващото образование са показали, че от 33,3% през 2014 г., подкрепата на учителите за приобщаващото образование е нараснало до 69,1% през 2015 г. Общото разбиране за приобщаващото образование от учителите се е подобрило. През 2016 г. 79,8% от учителите смятат, че то е за всички деца, което представлява ръст с 34,2% спрямо 2014 г. 68,8% от учителите вярват, че приобщаващото образование се осъществява от всички учители, отново скок с 20,2% спрямо 2014 г. Проучванията са показали още, че 69% от родителите са увеличили разбирането си за приобщаващо образование и доверието в него, спрямо едва 29,8% през 2014 г.

Създаденият в рамките на програма „Едно училище за всички“, първи специализиран сайт за образователна подкрепа Priobshti.se, само през своята първа година е посетен от над 150 000 учители, специалисти и родители, които са потърсили ресурси, свързани с приобщаващото образование. 25% от анкетираните посетители на платформата посочват, че редовно споделят информация от нея.

Ива Бонева, връчи на училищата-партньори: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ботевград, 171 ОУ „Стоил Попов“ – Нови Искър, ОУ „Васил Левски“ – Правец, 104 ОУ „Захари Стоянов – София и 202 ОУ „Христо Ботев“ – с. Долни Пасарел специално изработени плакети с благодарност за съвместната и успешна работа.

Кулминация на вечерта беше прожекцията на филма „Едно училище за всички“ на режисьора Ирена Даскалова, който проследява как приобщаването се случва на практика чрез личните истории на деца и общата работа на Център за приобщаващо образование с учители, директори, родители и специалисти.

Събитието е част от национална кампания „Дни на приобщаването“ 2016, която ще продължи до края на юни.

Медийни партньори на кампанията:Obekti.bg,сп. Образованието,сп. „Дом, дете, детска градина“, сп. „Организация и управление на училището и детската градина“,DigitalKidz,Момичетата от града,Дневникът на мама,Az-deteto.bg,Bg-mamma.com,Azcheta.com,Obrazovanieto.bg,НПО Портал,Detskiknigi.com,Sofia Info Guides,Национален център за безопасен интернет, Първите 7 и Bebok.eu.