Пътуваща работилница „Четене и театър” стартира във Велико Търново

Кръжокът „Четящият студент, четящото дете” с ръководител проф. М. Мандева от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, за който вече Ви разказахме, през април ни изненада с нов културно-образователен проект, събрал на едно място любовта към книгите и към театъра.

Под режисурата на гл. ас. д-р Г. Василев студенти от специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика”, трети курс, подготвиха  кукления спектакъл „Дядовата ръкавичка”. С него те продължават мисията на кръжока да „преподават” любов към четенето. Първите гости на постановката във Велико Търново бяха децата и учениците от: Целодневна детска градина „Евгения Кисимова”, Помощно училище „Св. Теодосий Търновски”, Основно училище „Петко Рачев Славейков”, Дом за деца „Пеню и Мария Велкови”. До края на 2016 г. предстоят изяви на Пътуващата работилница в детски градини и училища в общините В. Търново и Г. Оряховица.

Новата инициатива на университетските възпитаници се стреми при всяка от срещите си да създаде наситена културно-образователна среда, в която публиката участва активно. В обект на оживена детска дискусия се превръщат темите за справедливото, доброто, красивото. Спектакълът, по думите на проф. М. Мандева, възпитава, обучава, забавлява и извисява, като импулсира „движещи сили” в живота на детето – „страстта към развитие”, „страстта към израстване”, „страстта към свобода” (Ш. Амонашвили).

„Преподаването” на любов към четенето  в предучилищна и начална училищна възраст е традиция за Педагогическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, поставена по инициатива на проф. М. Мандева. Ние, от „Детски книги“, очакваме с нетърпение новите идеи и постижения на студентите, за които ще Ви информираме своевременно.