Първа среща с народните будители

Всички възрастни се стремят да внушат на децата колко важен е Денят на народните будители. Често обаче последвалият детски въпрос: „А кои са будителите?“, заварва възрастните напълно неподготвени да обяснят кратко, ясно и увлекателно историята на стотиците духовници, творци, учители, превели България през вековете и изградили с действията си българската духовност и идентичност.

За всички, изпаднали в подобна ситуация, на помощ идва „Моята първа книга за народните будители“ на изд. „ПАН“. На нейните 16 страници е събрана информация за духовниците, възрожденските творци, дарителите, народните учители, революционерите и държавниците, допринесли с делата си за развитието на България.

Кратката, но изчерпателна информация, е допълнена от множество картини, снимков материал и откъси от известни произведения, илюстриращи делото на будителите. Подборът на Цанко Лалев (съставител на книгата) разкрива историята на България през делата на Светите Седмочисленици, Патриарх Евтимий, св. Иван Рилски, д-р Петър Берон, Алекси Рилец, Стефан Богориди, Евлоги и Христо Георгиеви, екзарх Стефан и много други. А в края на книгата е предоставен дори списък на будителите през Средновековието и Възраждането.

Макар и кратка, информацията в книгата е напълно достатъчна за поставянето на темата за ролята на будителите пред децата. Тръгвайки от нея, всеки възрастен може да допълни предложенията на Цанко Лалев, включвайки и други личности, които са допринесли за запазването на българския народ и духовност през вековете.

Автор: Вал Стоева