Наръчник на учителя: Как да убием радостта от четенето у учениците

Как да убием радостта от четенето у учениците? Гимназиалният учител по английски език Питър Кругер дава своя отговор на този важен въпрос в www.quora.com. Той гарантира, че ако спазвате „препоръките” му, учениците ви ще изпитват пълно отвращение към каквото и да било четене, дори и на бестселъри като „Игрите на глада” или „Игра на тронове”. Ето какви са неговите предложения:

1. Тествайте предварително речника на учениците! Не им позволявайте никакви справочни материали, а после им заявете пределно ясно (с червена химикалка), че не знаят много от думите в книгата! Изберете ученик, който е постигнал отличен резултат и го възнаградете, докато в същото време пренебрегнете всички останали.

2. Възлагайте определен брой страници и глави за следващия час! Заявете им ясно, че не бива да четат повече от това и наказвайте тези, които го правят.

3. Прочетете им пасаж от книгата в час! Най-добре с възможно най-монотонния, роботизиран и безизразен глас. Не показвайте и най-малка заинтересованост или увлечение от темата. Друг вариант е внезапно да извикате пред целия клас ученик, който е лош четец, и да го накарате да прочете две страници на глас, докато вие открито му се подигравате или покровителствено поправяте грешките му.

4. Не обсъждайте темите или идеите на романа! Вместо това давайте неочаквани тестове с включени незначителни подробности като цвета на панталоните на протагониста (задължително използвайте протагонист, а не главен герой). Изразете разочарованието си от резултатите с червена химикалка и дълбоки въздишки при връщане на тестовете.

5. Накарайте ги да анализират определен параграф, но без да им позволявате да разглеждат теми и въпроси, които смятат за значими! Темите избирайте вие.

6. Раздайте на всеки ученик помагало, което той да попълни с отговори на напълно несвързани със сюжета въпроси за всяка глава! Дайте на децата да ползват остарели или съкратени текстове, от които с перманентен маркер сте зачеркнали забавните откъси. Не им позволявайте да работят по двойки. Изискайте помагалото да се попълни в клас, за да не могат да ползват Google.

7. Разделете ги на малки групи без предупреждение и им възложете безсмислени проекти с далечна връзка с изучавания текст! Във всяка група подсигурете един „работяга”, който да свърши цялата работа, а после намалете груповата оценка заради „липса на екипна работа“.

8. Отказвайте да отговаряте на основателните им въпроси! Вместо това кажете на учениците, че не четат достатъчно внимателно.

9. Дайте на учениците подробен тест със сто въпроса! Възложете им курсова работа със срок деня на теста. Не им отделяйте ден за преговор.

10. Повече не споменавайте книгата! След 3 месеца дайте подробен двучасов тест с отворени въпроси и без ползване на учебник, чиито въпроси копират тези на предишния тест. Използвайте резултатите, за да оформите срочните оценки.

Най-сигурният начин да унищожите любовта на учениците към знанието е да ги карате да учат заради самото учене, без каквото и да било практическо приложение. Неудачно постъпват не само учителите, които използват лоши методи, но и тези, които използват неумело добри методи, без да обясняват на учениците какво и защо правят. Доверете се на децата, показвайте своето въодушевление от предмета на общата дейност и резултатите nяма да закъснеят!

Превод и адаптация: Лора Филипова

Илюстрация на корицата: Freepik