Деца измислят идеалната държава в Полския институт в София

Полският институт кани всички деца, които искат да участват в измислянето на идеалната държава, на 30 май 2014 г. от 18 часа в сградата на института в София на ул. „Веслец” №12. Първи помощник ще им бъде Петя Кокудева, а малките държавници ще обсъдят важни въпроси като управление, права, задължения, вземане на решения.

Ето, на картата тя се задава –

Първата българска детска държава!

В нея децата ще пишат закони –

всяко с невидима кралска корона.

Какви ли права ще поискат да имат?

Какви задължения? Как ще се взимат

решения важни? Дали ще воюват?

Ще бъдат ли честни, или ще хитруват?

Елате, мъници! И вие, големи,

да мислим по детски над възрастни теми.

Нима най-уютната, ведра държава

от детските хрумки не се появява?

Поканени са и всички възрастни, любопитни да узнаят каква според децата е идеалната държава и желаещи да станат посланици на новата Държава на децата. Входът е свободен.

Предварителни въпроси към малките държавници можете да зададете на адрес sofia.info@instytutpolski.org или на страницата на събитието във фейсбук: https://www.facebook.com/events/287608911401007/ .

Събитието е посветено на Януш Корчак (детски писател, педиатър и педагог), който е един от първите, поставили въпроса за правата на детето. Неговите идеи стават отправна точка за създателите на Конвенцията за правата на детето – най-важният и най-всеобщ документ от международното право, защитаващ правата на детето. През 2014 г. се отбелязват 25 години от приемането на Конвенцията от Общото събрание на ООН – едно от най-важните постижения на Полша в спазването на правата на детето.

Петя Кокудева е поетеса, авторка на книги за деца, а също фантазьор, пътешественик и страстен (по)читател на литературата за деца. Автор на книги с детски стихотворения за възрастни – “Лулу” (2011) и “Малки същества” (2014). Често се среща с деца из България, за да умуват и лудуват заедно.