Великотърновската библиотека представя онлайн каталог по проекта G-books

През юли Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново ще проведе 2 събития по проекта „Полова идентичност – децата читатели и библиотечните колекции“ („G-book – Gender Identity: Child Readers and Library Collections“), в който е един от шестте партньора. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Креативна Европа“, под-програма Култура и засяга нова и все още недобре позната в България тема, която обаче е все по-актуална.

На 19 юли (четвъртък) Детски отдел, филиал „Бузлуджа“ на библиотеката (ул. „Д. Чоканов“ 8), ще бъде домакин на тематични срещи с деца за изготвяне на хартиени кукли. Изготвеният по проекта интерактивен онлайн многоезичен каталог ще бъде представен на 20 юли (петък) в Детски отдел, БИЦ „Славейче“ (ул. „С. Велики“ 7) и ще бъдат проведени тематични срещи с деца. Каталогът включва специфични дейности и услуги, интересни и образователни статии, забавни игри и подобни, насочени към деца, родители, учители и библиотекари (или други професионалисти, работещи с детска литература).

Партньори на РБ „П.Р. Славейков“ – Велико Търново по проекта са Болонският университет – Италия, Университетът във Виго – Испания, Университетът Париж-13 – Франция, Дъблинският университет – Ирландия и Библиотеката на Сараево – Босна и Херцеговина. Целта му е да насърчи и подкрепи идеята за положителната полова литература за деца, като се предложат книги, които не разделят половете по професии или в семейството, представят различни възприятия и светове и по този начин подпомагат детето в разбирането на света.

В рамките на проекта ще бъдат създадени европейска библиография на половата идентичност и онлайн интерактивен каталог с детски книги. Тематични пътуващи колекции с книги ще обогатят предлагането на полово-позитивни книги в 6 обществени библиотеки. Ще бъдат реализирани и 2 многоезични колекции от по 30 книги по различни теми, свързани с полова идентичност. Ще бъдат организирани и свързани с развитието на аудиторията събития: клубове за четене за деца на възраст 6-10 години и техните родители, семинари за родители и деца от 3 до 5 години, работилница за учители, анимирани четения за деца от 3-10 години, родители и учители и др.

Досега са осъществени няколко събития, като едно от тях е срещата във филиал “Бузлуджа” на деца от лятна занималня „Четеш ли” и ученици от СУ „Вела Благоева” с Гергана Георгиева от издателство „Жанет 45“. Тя запозна децата с процеса на издаване на книгата, илюстрирането й и как тя стига до своите читатели. Особено интересно за тях бе представянето на книжката Lucia на италианския автор Роджър Олмос.
Вълнуващи са и срещите на литературния клуб по проекта, където децата четат интересни книжки, рисуват по тях и ги обсъждат заедно.

Част от изданията, които великотърновската библиотека е включила като партньор по проекта са „Елмър“ на Дейвид Маккий, „Пиано от картон“ на Анета Дучева, „Момчето с роклята“ на Дейвид Уолямс, „Да разбираме чувствата си“ на Сюзън Мартино, „Нормално и ненормално“ на Брижит Лабе, „Диво“ на Емили Хюз. Библиотеката ще закупи по проекта 200 книжки от създадената вече библиография, които ще станат част от фонда й. Колекцията ще включва не само български издания, а и чуждоезични на партньорските езици.