Стартира безплатен онлайн курс “Запознаване с приобщаващото образование”

Екипът на Център за приобщаващо образование стартира безплатен онлайн курс “Запознаване с приобщаващото образование”, който вече е достъпен на сайта Приобщи.се. Обучението има за цел да отговори на нуждата от въвеждащо и разясняващо обучение в тази област.

“Практиката ни показва, че учителите имат желание да се усъвършенстват, да опитват нови неща, да получават и те самите непрекъснато нови знания, така както предават такива на децата. Програмата на онлайн курса е съставена на базата на нашия опит и има за цел да помогне на учители, специалисти, работещи в сферата на образованието, а защо не и на родители да помагат на всяко едно дете да се чувства добре в училище, да учи с желание, любопитство и любознателност, да бъде щастливо и успешно.”, разказва Ива Бонева, Изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

Създаването на онлайн курса е част от Програма “Едно училище за всички”,  която Център за приобщаващо образование развива заедно с пет училища партньори, с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Нейн фокус е създаването на първия български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във всяко училище в страната.

Курсът включва 4 независими модула, обединени около темата приобщаване. Всеки модул включва по три сесии. Записалите се в курса, могат да преминават през материалите и задачите в удобно за тях време и място и със своето собствено темпо.

В края на курса участниците получават сертификат, удостоверяващ успешното приключване на обучението. Сред обучителите са Александра Ангелова (специалист „Обучение и развитие“), Димитър Лазаров (програмен директор), Ива Бонева (изпълнителен директор).