Русенската библиотека стартира проект „Мейкърспейс“

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ стартира лятото с нов проект „Мейкърспейс – Фабрика за идеи, знания и мечти „Русе и децата“. Креативното за Русе предложение е финансирано от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, а идеята е да се създаде открита иновативна експериментална площадка за деца /мейкърспейс/ за насърчаване на ученето чрез игра, като се „демистифицира” науката, възпитава се интерес към творческо мислене и действие, за да се подпомогне професионалната ориентация, изборът на професия и бъдещото развитие  на подрастващите.

Целта на проекта е да се създадат иновативен модел и нова култура на усвояване и споделяне на знания и иновации при деца и младежи, чрез изграждане на съвременно творческо пространство за утвърждаване на Русе като град на традиции и новаторство.

Проектът предвижда в Русенската библиотека да се създаде Фабрика за идеи, знания и мечти „Русе и децата“, в която 120 деца и младежи от Русе и региона на възраст от 7 до 14 години в свободното ваканционно време, по забавен и атрактивен начин да овладеят изкуството да измислят и да визуализират своите идеи и да започнат да мислят творчески като иноватори.

Партньор по проекта е Сдружение „Културни пространства“. Дейностите се осъществяват с подкрепата на Центъра за кариерно ориентиране в училищното образование към Регионалния инспекторат по образованието на МОН – Русе, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе и Комисията за защита от дискриминация.