Печатните детски книги засилват възходящия тренд на книжния пазар

В статия за PW London Show Daily президентът на Nielsen Book Джонатан Ноуел коментира последните данни за 2014 година за продажбите на детски книги, които в последните години бележат завиден растеж. Общите продажби на печатни книги в САЩ през миналата година са нараснали с 2%, но основният им двигател са детските книги, чиито продажби са скочили с 13%. Във Великобритания общите продажби са спаднали с 2%, но тези на детски книги са се увеличили с 8%. От наблюдаваните в изследването Nielsen BookScan седем международни пазара единствено в Индия ръстът в продажбите на печатни детски книги е извън тенденцията той да надхвърля общия ръст за пазара.

Посочените данни не включват е-книгите, въпреки че за две години нарасналата употреба на таблети в семействата е снижила от 7 на 5 години възрастта, от която американчетата започват да четат в е. формат. В момента делът на детските е-книги в САЩ е 21% от общия брой на купуваните детски книги, сравнено със 7% през 2011. Увеличение на продажбите се наблюдава във всички жанрове, включително и при нехудожествените книги.

Независимо от този резултат печатните книги остават стандарта за децата и семейството. Изследването показва, че отношението на родителите към печатните книги се е затвърдило, докато в същото време те са увеличили покупките си в ел. формат. Също така все повече родители в развитите икономики инвестират в детската грамотност от ранна възраст.

Друга ключова тенденция на пазарите на детски книги в САЩ и Великобритания е, че възрастните купуват повече детски книги за себе си. Данните сочат, че 27% от нехудожествените книги за подрастващи в САЩ се купуват от възрастни без деца и не са предназначени за подарък.

Интересна е ситуацията и при YA литературата. YA заглавията започват да превземат класациите за детски книги, а причината е, че 73% от тях се купуват от възрастни американци за собствено четене.

Във Великобритания продажбите на печатни детски книги са достигнали 35% от общите книжни продажби през 2014 (от 24% през 2004). За британчетата на възраст до 10 години четенето остава занимание номер 1 през свободното време, докато при 11-13 годишните то отстъпва на шесто място (първото място е за телевизията).

Впечатлението на Ноуел от изследваните фокусни групи от 14-17 годишни деца по време на Children’s Summit е, че „тийнейджърите предпочитат да четат в печатен формат в свободното си време и в ел. формат за училище (мнозина си пишат домашните на смартфоните в автобуса на път към училище!). По-важното обаче е, че те искат другите да видят какво четат за удоволствие, защото смятат, че печатната книга говори нещо за личността им, за разлика от дигиталните устройства.”

Ноуел завършва анализа си с извода, че е време индустрията да инвестира сериозно в изследване на тийнейджърите, тъй като те са тези, които ще купуват или не книги в бъдеще.

Източници на коментираните данни: Nielsen BookScan; Nielsen Books & Consumers U.S. survey; Nielsen Books Understanding the Children’s UK Book Consumer 2014