Първите награди в областта на детската книга в България

На 5 февруари 2015 г. за трета поредна година фондация „Детски книги” ще постави начало на гласуването в Националната награда „Бисерче вълшебно”. Докато очакваме старта, решихме да ви представим и нейните „събратя” в полето на литературата за деца. 

Традицията да се отличават най-добрите книги за деца в нашата страна води началото си от времето на социализма и се свързва най-вече с Дома на литературата и изкуствата за деца и юноши, по-известен като Дом на детската книга. Една от многото му задачи е свързана с организирането и провеждането на т.нар. Седмица на детската книга и изкуствата за деца. По време на нея повсеместно се организират детски утра, срещи с автори, рецитали, постановки, за които се изготвят дори специални издания с примерни сценарии. Налага се практиката всяка година Седмицата да се открива в различен град, за да се преодолее централизацията й в столицата.

Едно от най-важните събития, съпътстващи проявите, са наградите, които връчва Домът на детската книга. Неговият дългогодишен директор Емилия Бараковска казва по този повод:

„Седмицата на детската книга и изкуствата за деца е преглед не само на постиженията в естетическото възпитание на децата; тя представлява и една равносметка за писатели, композитори и художници в техния едногодишен творчески труд. Журирането на художествената продукция, материализирана в книги, пиеси и илюстрации за деца, дава възможност да се види ръстът на литературата и изкуството през изтеклата година и като се отличат най-хубавите произведения с наградите на Централния комитет на ДКМС, Министерството на народното просвещение, Комитета за изкуство и култура и Комитета за печата при Министерски съвет, да се стимулира още повече развитието на художественото творчество за деца”.

Докато функционира активно, Домът на детската книга ежегодно връчва награди (първо, второ, трето място, както и поощрителни) в следните категории: художествена проза, поезия, научно-популярна литература, музикално произведение, илюстрации. За съжаление все още няма изследване, в което те да се проследяват и проучват през годините.

Друга награда, връчвана от институция по времето на социализма, продължила почти до наши дни, е тази на тогавашното Министерство на народното просвещение. Тя се учредява през 1972 г. и се присъжда ежегодно на 24 май за детска книга на съвременна училищна тема. Наградата носи името на Петко Рачов Славейков, което според основателите й е отдаване на заслужена почит към делото на бележития родолюбец, общественик, учителя и поета, основоположник на нашата детска литература. Оценяването се извършва от комисия, назначена от министъра на народната просвета и е на книги, отбелязани в библиографския справочник „Български книгопис” за предходната календарна година. При първото си връчване наградата се печели от Асен Босев за стихосбирката му „Ние, вие, те”, както и за многобройните му стихотворения на училищна тема. Целите й в началото са „да насочи вниманието на творците към живота на училището с неговата пъстрота и многообразие, към средата и условията, в които децата и юношите растат и се възпитават, изграждат своя мироглед, естетически вкус и комунистическа нравственост”.

След промените, настъпили през 1989 г., литературната награда „Петко Р. Славейков” се връчва за принос в развитието на българската литература за деца и юноши съвместно с Дома на детската книга. При закриването му през 2010 г. връчването на наградата е прекратено.

Автор: Катя Кирилова,

e-mail: k.kirilova@detskiknigi.com