Началото на историята: Първата българска държава

На 3 март отбелязваме Освобождението на България от османско робство. Честванията из цялата страна увличат малки и големи, развяват се знамена, правят се възстановки на ключови събития от Руско-турската освободителна война. Докато патриотичната еуфория се вихри, спомените ме връщат към момента, когато дъщеря ми беше в трети клас и с класния й ръководител решихме да направим тържество за националния празник. Оказа се истинско предизвикателство, защото е абсолютно невъзможно да предадеш значимостта на тази дата, без да покажеш откъде тръгва всичко, а именно от хан Кубрат и неговия син Аспарух.

„Първата бъргарска държава“ (изд. „Сиела“) е енциклопедия, съставена от създателите на сайта „Българска история“. В нея Иван Кънчев, Марио Мишев и Ивомир Колев проследяват увлекателно историята на възникването и развитието на нашата държава от Стара Велика България на Кубрат до падането на първото българско царство под византийско владичество след смъртта на Самуил през 1014 г.

Енциклопедията е разделена на 11 глави, в които е представена основната и любопитна информация за управлението на знакови владетели като Аспарух, Тервел, Крум, Омуртаг, Борис, Симеон и други. Историческите факти са поднесени на читателя без обичайната за подобни източници сухота на изказа – текстът увлича и неусетно читателят се оказва в ролята на зрител, проследяващ пътя на България от непризната от никого държава до сериозен играч на политическата сцена на Средновековието. Всяка глава започва с времева линия, представяща хода на събитията, разгледани в определения времеви отрязък. Същевременно безкрайното посочване на дати е сведено до минимум – голям плюс за онези, които не желаят да обременяват съзнанието си с подробности, важни за изследователите. Текстът е допълнен с много фрагменти от рисунки на художника Васил Горанов, с карти и изображения на важни символи, илюстриращи нагледно разказа на авторите.

Историческото описание е разнообразено и от допълнителна кратка информация – например за Куберовите българи, ключови битки в българската история (Анхиало, Ахелой, Траянови врата, Ключ), историята на българската книжовност, богомилите, та дори и откъде идва прозвището на император Юстиниан II Носоотрязания. Тези любопитни факти са отделени от основния текст чрез оформлението си – сякаш са извадени от стара книга.

С различно оформление е и информацията, предложена в страниците „По това време в Европа“. Хрумването на авторите да покажат, че българската история не е отделена от европейската, е изключително добро – обикновено в училище историята се учи на парче и осмислянето на събития от родната история, като паралелно протичащи с такива в други държави, често е невъзможно за учениците.

Ако трябва да направя кратко обобщение, енциклопедията „Първата българска държава“ (изд. „Сиела“) е задълбочен, но и достъпен за широката аудитория труд на младите автори от сайт „Българска история“. Книгата е подходяща както за учениците от 6 клас нагоре, така и за всеки българин, който се смята за патриот. Увлекателният изказ, богатите илюстративни материали и майсторското оформление, дело на Фиделия Косева, превръщат енциклопедията в задължително четиво за всяка библиотека – домашна, училищна, местна. Трябва да отбележа и добрата работа на екипа от редактори, стоящ зад четивото – Мирослав Александров и Николета Руева са се справили блестящо с тази отговорна задача, а коректорът Мария Йорданова е допринесла да не се откриват никакви грешки.

На четвърта корица пише, че енциклопедията е първа част от научнопопулярна поредица, посветена на българската история. Остава да чакаме следващите издания и да помним, че истински родолюбец не е този, който вдига шум само на национални празници, а онзи, който знае и помни историята и традициите на своя народ!

Автор: Вал Стоева