Медалът „Калдекот“: еталон за качество на картинната книга за деца

Основният елемент в книгите за деца са илюстрациите. Те подпомагат развитието на детето и порастването му, опознаването на себе си и на света. Илюстрациите имат силата да събуждат чувства и да разпалват въображението, да провокират невръстния слушател да задава въпроси и да открива смисли там, където текстът мълчи.

Неясно защо, илюстрацията в детските книги у нас се приема по-скоро като придатък на текста. Предмет на отделно проучване може да бъде търсенето на причини за слабото развитие на сегмента с картинни книги. Дали то се дължи на (криворазбрано) желание да се запази езикът? Дали е плод на неразбиране, че разчитането на изображения също е четене? Или пък се дължи на принизяването на работата на художниците заради по-трудното ограничаване на свободата на мисълта?

Независимо какви са причините илюстрацията да остава в сянката на текста при книгите за деца в България, липсата на критерии за качество в годините след 1989 г. е ясно забележима. Преди този период всяко издание е обект на художествена редакция, а след 1989 г. (когато безследно изчезват позициите на художествените редактори в издателствата) пазарът на детски книги е залят от нискокачествени издания по отношение както на текстовете за деца, така и на илюстрациите.

Отговорите на поставените въпроси могат да разкрият кое провокира масовото неразбиране за ролята на илюстрацията в развитието на детето. Едно е сигурно – в България картинните книги бавно намират своя път по рафтовете на библиотеките, книжарниците и частните колекции едва в последните години, макар все още масово да са определяни като „книги с пет изречения за много пари“.

Но какво са картинните книги всъщност?

Както пише Лилия Рачева:

„…картинната книга е едно цяло от илюстрация, текст и дизайн. Тя не е само книга в класическия смисъл на това понятие, тя е сродна с изобразителното изкуство, киното, телевизията, анимацията, комикса, дори с компютърните игри. Картинната книга разказва истории с картини и с малко или почти никакъв текст. Защото, ако в картинната книга няма история или някакъв друг вид закачка, колкото и съвършено да е изпълнена, тя няма да бъде интересна за децата.“ [1]

Картинните книги са сред първите учители на децата, защото събуждат интереса им към предмета книга и насърчават четенето – най-напред на илюстрациите, а после – на текста. И ако у нас картинната книга все още е бъркана с илюстрованите издания, по света този тип произведения са получили своето достойно място – и по рафтовете на библиотеките, и в сърцата на читателите.

Именно библиотеките са в основата на една от най-престижните награди, връчвани на създателите на картинни книги – медала „Калдекот“.

Наградата се присъжда ежегодно от Асоциацията за библиотечни услуги за децата (част от Американската библиотечна асоциация) на художника на „най-значимата американска картинна книга за деца, публикувана в САЩ в предходната година“. [2]

Тя носи името на английския художник от 19-и век Рандолф Калдекот – един от тримата най-влиятелни художници на своето време. Наградата се появява през 1937 г., когато Фредерик Мелхер предлага да се учреди още една награда (освен медала „Джон Нюбъри“, връчван на писатели за деца от 1922 г. насам), която да обръща внимание на работата на художниците. Предложението е прието, наградата се връчва ежегодно от 1938 г., а за да се стимулират американските творци да предлагат висококачествени произведения за деца, подобни на книгите на Рандолф Калдекот, художникът на книгата трябва да е американски гражданин или да живее в САЩ, без значение дали той е автор на текста. [3]

Журито на медала „Калдекот“ се състои от комисия от 15 жени и мъже библиотекари. Част от тях са училищни библиотекари, а комисията сменя състава си ежегодно. Тя излъчва и победителите, и поддръжниците, обявени за Caldecott Honor Book.

Ленард Маркъс, американския експерт по детска литература и утвърден литературен критик, пише: „…комисията извършва своята работа в пълна тайна и твърде рядко се разбира от обществеността защо дадена книга получава медала…“ [4].

Независимо какви са мотивите зад избора на библиотекарите, те гарантират, че книгите със стикери от златно и сребърно фолио ще служат като ориентир на родителите и учителите при избора им на четива, с които да отглеждат децата и да развиват интересите им към книгите и визуалното изкуство. Маркъс пише още:

„Спечелването на „Калдекот“ гарантира, че книгата ще бъде налична в библиотеките и книжарниците, ще бъде четена от огромен брой деца, а създателят й ще бъде оценен високо.“ [5]

Ако погледнем списъка [6] с носители на престижната награда, чиито произведения са издадени у нас, публикуваните заглавия са твърде малко. Трудно е да се определят причините – вероятно се коренят в авторските права и изискванията за печат на изданията, трудността при превода (такива книги са сериозно предизвикателство). Вероятно и усилието да издадеш предмет на изкуството, който би бил оценен от шепа ценители, е демотивиращо.

Размишленията относно слабия интерес на българските издатели към книгите, отличени с медала „Калдекот“, са лично мои и не почиват на задълбочени проучвания по темата. Все пак, ето ги всички заглавия, които можем да четем на български от този, иначе дълъг, списък:

Източници:

[1] Рачева, Лилия. Големите теми в детските книги: избрани статии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 132.

[2] The Randolph Caldecott Medal – В: American Library Association, 1999. [прегледан 22.06.2020]. http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecotthonors/caldecottmedal

[3] The Randolph Caldecott Medal – В: American Library Association.

[4] Marcus, Leonard. A Caldecott Celebration: Seven Artists and their Paths to the Caldecott Medal. New York: Walker & Co, 2008, p. 5.

[5] Marcus, Leonard. A Caldecott Celebration: Seven Artists and their Paths to the Caldecott Medal. New York: Walker & Co, 2008, p. 4.

[6] Caldecott Medal & Honor Books, 1938-Present. – В: American Library Association, 1999. [прегледан 22.06.2020]. http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecott-medal-honors-to-present.pdf