Любен Зидаров бе отличен с награда „Златен век“

Снимка: Сайт на Министерство на културата

На официална церемония в Огледалната зала на Национална галерия – „Двореца” на 29 ноември 2016 г. художникът-илюстратор Любен Зидаров бе удостоен с най-високото отличие на Министерство на културата – наградата „Златен век“. Със своята дългогодишна работа в областта на илюстрацията, живописта и графиката той е заслужил подобни награди и звания. Господин Зидаров обаче отдавна е носител на едно от най-ценните отличия – илюстрациите му са познати и се помнят от поколения деца.

Сред останалите наградени са и проф. Александър Шурбанов и драматургът, поет и журналист Елин Рахнев.

Най-високото отличие на Министерството на културата – наградата „Златен век”, се присъжда на изтъкнати личности, допринесли за развитието на българската култура и национална идентичност – художници, музикални творци, писатели, езиковеди, театрали, журналисти, мениджъри в областта на културата, както и меценати.