Кръгла маса ”Четене от самото начало – от 0 до 6” се проведе в Пазарджик

Кръгла маса на тема ”Четене от самото начало – от 0 до 6″, организирана от Детски отдел в Регионална библиотека ”Никола Фурнаджиев” в Пазарджик със съдействието на Регионалния инспекторат на образованието, се проведе на 30 март 2016 година в Конферентната зала в културната институция. Във форума участваха над 50 директори на детски заведения в общината и учителки.

Поводът бе 2 април, посветен на детската книга и детското четене, поясни главният библиотекар в отдел” Комплектоване и каталогизация” Величка Петрова, която поздрави участниците. Кръглата маса бе открита от Недка Русекова, модератор на срещата, а с презентации по темата се представиха Валентина Стоева, главен редактор на сайта ”Детски книги” и инициатор на наградата ”Бисерче вълшебно”, Мая Атанасова, съсобственик на издателство ”Клевър бук”, Елена Маргова-Стоева, главен библиотекар на Комплексен отдел ”Обслужване на читатели” в Пазарджишката библиотека и Екатерина Кръстинова, главен учител в ЦДГ ”Радост” – Пазарджик.

В презентацията си „Четене от самото раждане“ Валентина Стоева изнесе интересни факти за информационната среда и проблемите с грамотността, пред които сме изправени. За да се справим с проблема, се препоръчва на родителите да четат по 15 минути дневно на децата си приказки, както и да започнат да събират бебешка библиотека (0-5 г.) още от раждането на детето.

„Усещането ми е, че четенето при децата намалява, най-вече защото са много различни и предпочитат да гледат телевизия или да ходят на кино“, коментира и издателката Мая Атанасова. Тя допълни, че имаме сложната задача да се борим с рекламата, която продава продукти като Бен Тен, Спайдърмен и други герои от онлайн-пространството. Според издателката има тенденция децата да се доверяват повече на авторитетите в този онлайн свят, затова родителите са тези, които трябва да насърчават и стимулират децата да посещават книжарници и библиотеки. Учителите също са много важни авторитети за малчуганите – чрез различни състезания те могат да ги насърчават да четат.

За библиотеката като основен фактор и партньор в изграждането на информационна компетентност у децата говори и Елена Маргова-Стоева, главен библиотекар на Комплексен отдел ”Обслужване на читатели” на РБ ”Н. Фурнаджиев”. Бе изяснено съдържанието на понятието информационна грамотност и ключовата роля на библиотеките в създаване на първоначални знания и умения от най-ранна възраст, респ. целевата група от 0 до 6 год. Бяха изложени добрите практики на американската и немската библиотечна концепция за ранно информационно ограмотяване.  Съвместните усилия на библиотекарите и педагозите могат да предотвратят обсебването на децата от технологичните изкушения на заобикалящата ги виртуалната среда. Затова е важно сътрудничеството между детските градини и библиотеките като гарант за създаване на интерес към книгата и четенето.

За проекта ”Четене от самото начало – нова форма на сътрудничество между библиотеката и детската градина” говори Екатерина Кръстинова, главен учител в Целодневна детска градина ”Радост” в Пазарджик. Проектът се прилага по немски модел със съдействието на Гьоте-институт -България и по него се работи вече 3 години „с възрожденски дух и плам”, както подчерта Недка Русекова, завеждаща Детски отдел в РБ ”Н. Фурнаджиев”, тъй като няма допълнително финансиране. „Целта на проекта е да се създадат преживявания у децата (от 3 до 7 години) и да се популяризира ранното насърчаване на четенето“, каза Екатерина Кръстинова. Проектът е перспективна форма за социално възпитание и езиково развитие и формира у децата желание да четат. За успешното му реализиране” заслуга” имат освен малчуганите от детското заведение, техните родители и педагози, така и библиотекарите от Детския отдел на регионалната библиотека. През месец май предстои презентация на проекта от децата в ЦДГ ”Радост”. На гостите бяха раздадени информационни материали по темата, осигурени с любезното съдействие на Гьоте-институт България.