Как се четат нехудожествени книги

Макар и да са верни почитатели на приказното и с голямо удоволствие да съчиняват истории, децата харесват да четат и за реални личности, места и случки. Те са способни истински да се впечатлят от любопитните факти за животните и машините, предметите и явленията около себе си, често се превъплъщават в учените, за които четат и провеждат собствени експерименти по техен модел.

Нехудожествените книги са интересни, но специфичната им организация може да затрудни по-неопитните читатели. Насоки за по-лесното и ефективно четене на нехудожествени книги ни дават „Reading Rockets“ в материала си „How to Read Nonfiction Text“.

Няколко предварителни съвета

– Започнете с обяснението, че книгата, която искате да споделите, е нехудожествена. Разяснете, че такъв тип книги предлагат достоверна информация и са организирани около конкретна тема или идея, нови факти за която могат да бъдат научени чрез четене.

– На някои деца им харесва да подреждат домашните си библиотеки по критерия „художествени-нехудожествени заглавия”. Тази проста категоризация също би помогнала на детето ви да разбере разликата между двете.

Обърнете внимание на различните компоненти

Повечето нехудожествени книги имат допълнителни компоненти, които не са присъщи на повечето художествени – съдържание, индекс на използваните понятия, речник, снимки и диаграми с надписи, библиография. Разяснете предназначението им с вашия читател.

Съдържание
Разположенo в началото на книгата, тo представлява списък с големите идеи в книгата и указание къде в нея да намерите информация за тях.

Индекс на използваните понятия
Индексът е азбучен списък на почти всички обхванати в книгата понятия, обозначени с номера на страници. Читателите могат да използват индекса, за да търсят конкретни термини и концепции, или за да се придвижат директно към конкретната фактология, която ги интересува.

Терминологичен речник
Разположен в края на книгата, речникът съдържа ключови думи по темата и техните дефиниции. Тези дефиниции предоставят повече информация за новите думи в речника.

Надписи
Надписите обикновено са разположени точно под включените снимки, фигури, карти и диаграми. Те дават кратко обобщение на информацията, представена в тях.

Снимки/графики
Много информация може да бъде получена чрез „четене“ на диаграмите и снимките в нехудожествения текст. След като разберат каква информация е представена, читателите ще трябва да открият и как да се ориентират из нея. Някои диаграми използват ясни етикети, други изискват по-внимателно разглеждане. Помогнете на своя читател да научи повече за различните начини, по които информацията може да бъде представена.

Направлявайте четенето

Нехудожествените книги не би следвало да се четат на един дъх. Читателите могат да използват съдържанието и индекса, за да преминат направо към информацията, която ги интересува най-много. По този начин те се превръщат във „водачи на четенето“ на конкретната книга! Ако все пак вашият читател иска да чете книгата от кора до кора, насърчете го да използва съдържанието, за да разбере как е организирана тя. Насочете го например така:

„Първо ще научим за различните видове жаби. След това ще научим къде могат да се срещнат, какво ядат и как оцеляват.“

Пасажи от книгата могат да се препрочитат толкова често, колкото е необходимо, за да разбере детето написаното. Можете да се позовавате на снимки, диаграми и таблици отново и отново.

Поради своята естествена склонност към учене, младите читатели са привлечени от четивата, даващи информация за (или обясняващи) нещо, за което винаги са се чудили. С малко помощ и насоки ще се почувствате уверени в способността си да ги подпомогнете в четенето на нехудожествени книги.

Превод: Гергана Димитрова

Снимка на корицата: Gpoint Studio