Пловдивска училищна библиотека с нова визия и концепция за работа

На 24-ти март пловдивското средно училище „Димитър Матевски“ отвори вратите на новия си, по-просторен дом на книгата. Едва седмица след откриването той вече се радва на небивал интерес от страна на малки и големи посетители.

Основна задача на библиотеката е да обслужва учебния процес. За да бъде максимално полезна на своите читатели, тя е разделена на няколко сектора: заемна със свободен достъп, читалня за ученици и преподаватели с интернет достъп и кът на библиотекаря. В нейния фонд са налични над 9 000 библиотечни единици българска, преводна, чуждоезикова, детска и отраслова литература, както и учебници, списания, дискове. В библиотеката могат да се правят справки и да се използват материали за самоподготовка.

Снимки: личен архив на библиотеката
Снимки: личен архив на библиотеката

Амбиция на библиотеката е да се превърне в център за неформално учене и диалог, да възпитава читателски вкус, да пробужда траен интерес към и потребност от общуване с книгите. За тази цел е планирано провеждането на събития, свързани с грамотността и знанието, с акцент върху детски и младежки културни и образователни инициативи. Статутът на културно средище на библиотеката ще потвърдят множеството ателиета и срещи с хора на изкуството, заложени в нейната програма.

За читателското преживяване в библиотеката отговаря Деана Атанасова – бивш редактор в академично издателство, специалист маркетинг и реклама и презентатор на учебна литература. Деана е магистър по педагогически науки и библиотекознание с дългогодишен опит в библиотечно-информационното обслужване, организирането на училищни мероприятия и проектната дейност.

Екипът на „Детски книги“ пожелава на обновения дом на книгата още повече верни посетители!