Юлия Спиридонова в Пето ОУ

Старозагорският априлски четатон е в разгара си. Десетки училища, детски градини, библиотеки и изложбени зали се събират около книгите, техните автори и застъпници. Сред вдъхновяващите гости на града бе и писателката Юлия Спиридонова. Тя се включи от далечна Великобритания, за да разкаже на IV клас за „Ножицата“. Децата от Пето ОУ „Митьо Станев“ я чакаха нетърпеливо с любимите си нейни книги и бяха подготвили безброй въпроси, които кратката среща съвсем не изчерпи.

Юлка сподели каква е връзката на „Ножицата“ със Стара Загора, показа изданията, откъдето е черпила информация, и отговори на много детски питанки – какво я вдъхновява, къде пише най-добре, на колко години е прописала и по колко време й отнема един проект; открехна завесата към настоящите си творчески задачи и скорошните си планове.

За финал децата й показаха ножиците, всяка с име и въпрос, изработени специално за нея. На свой ред тя подари на своите бъдещи колеги един златен съвет – да пишат винаги, когато вярват, че имат какво да споделят с другите и то заслужава да бъде чуто, научено, усетено от тях.

Част от събитието бяха училищният библиотекар Рая Петрова, бившият председател на Обществения съвет Атанас Дянков и учителите Ирена Петрова и Милена Манова. Инициатива е една от многото, подети от тяхното училище в рамките на Месеца на книгата, и е радушно подкрепена от ръководството. Пето ОУ е пример за целенасочена работа в полето на детското четене и успешно сътрудничество между възрастните в полза на най-младите приятели на книгата – децата.

Снимки: Ирена Петрова