Хиперактивните деца: как да се отнасяме към тях

Хиперактивното дете от Милена Манова е практическо ръководство за разпознаване, общуване и работа с деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. В изследването си авторката – сертифициран психотерапевт по позитивна психотерапия и Управител на Института по позитивна психотерапия в София, предлага структура на клиничния алгоритъм на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност. Тя прави и обобщаващ преглед на историческото изучаване и диагностициране на това явление. Темата е конкретно поставена и в контекста на социалната среда за засегнатите от синдрома деца, като са разгледани отношенията им с връстници, родители и учители и са предложени инструкции за работа с децата.

Високият стил на изказ и специфичната терминология предполагат интерес за една аудитория от читатели с по-задълбочени познания или поне по-сериозни интереси в областта на психологията. Същевременно, предложените ясно и точно конструирани упражнения и игри, правят това изследване практично и удобно за използване от всеки един родител, изправен пред предизвикателството да отглежда хиперактивно дете. Ръководството е практически полезно за родители именно заради предложените конкретни стъпки в терапията – подходи, упражнения и игри за възрастовия диапазон от 3 до 6 години.

В допълнение Милена Манова е подбрала и тестове за деца, родители и специалисти, подпомагащи диагностицирането на децата.

И както ще се уверите, ако се запознаете по-подробно с това изследване, като ни снабдява с нужните средства и методи за работа, авторката ни предлага път за обграждане на хиперактивните деца с любов, търпение и разбиране.

Автор: Жанета Христова