Фондация „Детски книги“ вече е член на мрежата EURead

В продължение на усилията си за търсене на иновативни и работещи начини за насърчаване на четенето сред българските деца, Фондация „Детски книги“ стана първата българска организация членка на европейската мрежа за насърчаване на четенето EURead.

„Стремим се да насърчаваме четенето сред българските деца по най-добрия и ефективен начин, затова членството в EURead е логична стъпка в развитието ни. Контактите със сродни на нашата организации ще ни позволят да споделим своя опит от работата ни с българските институции, библиотеки, училища и семейства, да почерпим информация за добри практики от опитни партньори като Booktrust, Scottish Book Trust и Stiftung Lesen, както и да се включим в общи проекти за насърчаване на четенето.“ разказва Лора Филипова, изпълнителен директор на фондацията.

EURead е основана през 2000 година като обединение на европейски организации за насърчаване на четенето. Целта й е обмяна на знания, опит и идеи сред членовете й, както и разработване на нови стратегии за насърчаване на четенето. Сред членовете й са институции от Великобритания, Белгия, Германия, Италия, Чехия, Холандия, Норвегия, Финландия, Швейцария, Австрия, Полша, Дания и Португалия.