Финландия предвижда забрана на мобилните телефони в клас

Финландия, известна някога с високите си успехи в тестовете на PISA, планира да приеме закон, забраняващ мобилните телефони в училищата. Причина за радикалното решение е трайното влошаване на представянето на учениците. В статия за EURACTIV.com Пека Вентинен разказва за основанията и опитите за дедигитализирането на децата в клас.

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) отчита резултатите от обучението на 15-годишните по математика, природни науки и четене. Представянето на Финландия достигна своя връх през 2006 г., след което обаче започна да върви системно надолу.

За да се справи с низходящата тенденция, новото дясно финландско правителство обещава допълнително финансиране от 200 милиона евро за основното образование. Така властимащите се стремят да подсигурят придобиването на базови умения за четене, писане и математика от страна на учениците.

Правителството смята, че допълнителният бюджет не е достатъчна мярка за подобряване на образоваността, затова предвижда и други начини за реализиране на поставените цели. В понеделник то обяви, че „ще увеличи правомощията на учителите и директорите да се намесват в дейности, които пречат на учебния процес.“.

„Ще направим необходимите законодателни промени, за да позволим по-ефективни ограничения в случай на използване на мобилни устройства по време на час, така че учениците и студентите да могат по-добре да се концентрират върху преподаването.“, се добавя в изнесения доклад.

Във Финландия популярността на мобилните телефони, дълбоко свързана с успеха на Nokia, отдавна не се подлага на съмнение. Децата се сдобиват с мобилен телефон на по-ранна възраст в сравнение с техните връстници от други страни, като много от тях вече притежават такъв припостъпването си в училище.

Въпреки опасенията, повдигнати от преподавателите относно вредните ефекти на тези устройства върху вниманието и концентрацията, съществуващите разпоредби, определени от Финландската национална агенция за образованието, не дават право на училищата да ограничават своите възпитаници да носят мобилни устройства в клас. Това положение обаче предстои да се промени с одобрението на парламента.

Повдигащите темата изглежда са събрали значителна обществена подкрепа, както се вижда от неотдавнашна гражданска инициатива с повече от 30 000 подписа „за“ изключването на мобилните телефони по време на уроци и междучасия и/или пълната им забрана в часовете.

Докато чакаме окончателното решение на финландското правителство, нека си припомним осем хубави книги за децата и технологиите

Превод: Гергана Димитрова