„Да срещнем децата с книгите!“ – из опита на една немска библиотека (част 2.)

BrilonLeselatte1На 7 март 2014 г. в Гьоте-институт, София, се състоя семинар за библиотекари на тема “Насърчаване на четенето от най-ранна детска възраст” – съвместен проект на Гьоте-институт и Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Г-жа Уте Хахман, ръководителка на библиотеката в гр. Брилон, Германия, представи различни проекти на библиотеката, целящи да приобщят децата към книгите. Вече ви запознахме с инициативите, насочени към децата в бебешка и предучилищна възраст. Сега ще имате възможност да прочетете за работата на библиотеката с учениците.

Училищна възраст
Градската библиотека работи в тясно и регламентирано сътрудничество с училищата и училищните власти в гр. Брилон. Не се разчита само на ентусиазма на отделни учители, а се сключват договори за определен брой съвместни мероприятия през учебната година, които обхващат всички паралелки, като например:

–          приключенска обиколка на библиотеката под формата на пиратска разходка за второкласниците – децата се запознават с библиотеката и заемната служба;

–        „Шофьорска книжка за библиотеката“ за четвъртокласници – децата отговарят на 20 въпроса, свързани с работата на библиотеката;

–       професионален събирач на информация за петокласниците – представя библиотеката като място на знанията, създава умения за събиране на информация от различни източници;

–       програма „Детектив“ за шестокласниците – учениците проучват от самото начало някоя познавателна област, като трябва да запълнят празно „дърво за знанието“ с помощта на подходяща литература;

–      читателски нощи – 6 пъти годишно децата преспиват в библиотеката, където им е позволено да четат цяла нощ.

–       Antolin – база данни с около 1000 детски книги. Децата трябва да отговарят на въпроси, свързани с тях, при което трупат точки. Книгите могат да се заемат от библиотеката.

–      Медийни кутии за училищата – подобни на кутиите с книги за по-малките, но включват различни медийни материали

–      Книжни работилници

–      Летен читателски клуб – инициатива, подобна на провежданите от „Детски книги“ читателски щафети. Учениците доброволно прочитат поне три книги през лятната ваканция, за което получават сертификат, който се цени в училищата и младежите получават по-добри оценки по немски език.

–     Кастинг за книга – забавен конкурс за най-добра книга. Осъществява се изцяло от учениците. Класът оценява заглавията по различни показатели и накрая се излъчва победител. Впоследствие учителят набавя за четене всички книги-участници в конкурса. Така под формата на игра учениците се запознават с нови заглавия. Подобна инициатива, но на национално ниво, са Наградите „Бисерче вълшебно“, чрез която учителите и библиотекарите могат да предложат на децата за четене и обсъждане нови, модерни заглавия, а след това да им помогнат да гласуват онлайн за своята най-любима книга.

–     „Среща на сляпо с книга“ – в началото на лятото нови книги са опаковани като подаръци само с едно изречение върху опаковката. Децата ги избират на сляпо. Акцентът отново се поставя върху елементите на игра и изненада.

Във втората част на семинара г-жа Хахман „разигра“ с помощта на участниците някои от представените инициативи. Разделени на групи, работихме върху собствени варианти на читателския и медиен метър, нареждахме пъзел – корици на книги и проведохме мини – кастинг за най-добра книга. Убедихме се, че тези игри са лесни за организиране и не изизскват никакви средства, а в същото време са забавни и увлекателни.

Определено останахме впечатлени от ентусиазма и новаторството в подхода на библиотеката в гр. Брилон. Г-жа Хахман ни окуражи, като сподели, че пътят на промяната не е бил лек и екипът й се е сблъсквал с много от проблемите, които стоят пред библиотеките в България. Този семинар беше вдъхновяващо преживяване за всички участници и сме сигурни, че много от идеите ще видим приложени и у нас.  Поздравления към Гьоте-институт и ББИА за отличната организация и ангажираността с каузата на детското четене!

Очаквайте скоро и интервюто, което г-жа Уте Хахман даде специално за „Детски книги“.

Автори: Лора Филипова, Милена Златарова