„Четем – разгръщаме светове“ с „Детски книги“ и верига книжарници „Ориндж“

Фондация „Детски книги“ и верига книжарници „Orange“ дават началото на национална инициатива под надслов „Четем – разгръщаме светове“. Нейна цел е да подчертае способността на книгите да стимулират въображението, личностното развитие и емпатичното отношение. Кампанията се концентрира върху нуждата от по-голяма осведоменост за ползите от четенето и от целенасочени действия за повишаване функционалната грамотност на младите хора.

„Липсата на езикови умения и функционална грамотност създават трудности в ежедневни ситуации на хората – това има негативно въздействие върху възможностите им за образование, професионален напредък и успешна социална адаптация.“ 

Така Ния Арсениева, Изпълнителен директор на книжарници „Orange“, коментира основанията на кампанията. За да улеснят преодоляването на споменатите предизвикателства, книжарите обединяват сили с фондация „Детски книги“. Валентина Стоева, председател на фондацията, изтъква:

„Екипът ни от години следи ситуацията с грамотността в България и винаги се стреми да поставя нуждите, интересите и нагласите на децата на фокус.“ 

На базата на дългогодишния си опит в подбора на книги откроихме над 200 заглавия в категории от 0 до 13 г. Те са сортирани според възрастта, за която са най-подходящи, и потребностите на децата в съответния етап от развитието им. В списъка попадат както нехудожествени, така и художествени издания от различни жанрове. Всички те могат да бъдат намерени във физическите обекти на „Orange“ и в техния онлайн магазин. Разгледайте пълния набор от препоръчани заглавия или отворете секцията, представляваща интерес за вас:

10% процента от приходите от книгите, отличени със знак за качество, ще бъдат дарени в подкрепа дейността на фондацията. Избирайки „Препоръчано от фондация „Детски книги“, вие допринасяте за достъпа до съвременна литература за всяко дете и за наличието на образователни програми, съобразени с нуждите на младите читатели. 

– – –

Според проучване, проведено от Фондация „Детски книги“ в периода 22. май – 5. юни 2023 г., едва 1,4 % от родителите четат непрекъснато на своите деца. В 70% от случаите книгите се избират по красивото оформление и въздействащите илюстрации. Преобладаващ жанр са приказките (при 53% от отговорилите), изпреварващи други ценни за децата жанрове със значителна преднина. 99% от респондентите разполагат с детски книги, значителна част от тях хаотично и импулсивно набавени.

Изследването се ограничава до територията на България и до домакинствата с деца между 0 до 6 години. То се осъществява чрез анонимна анкета с 44 въпроса, свободно достъпни онлайн, а представителната извадка обхваща 1129 души. Резултатите са показателни за тенденции, наблюдаеми в обществото през последните няколко години. Вярваме, че кампании като „Четем – разгръщаме светове“ ще помогнат на родителите да открият ориентирите, от които се нуждаят, за да поведат децата си в по-добра посока по пътя на израстването им като читатели и хора.