Започва 18-ата Национална библиотечна седмица

На 10. май Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) поставя началото на XVIII Национална библиотечна седмица. Този път застъпническата кампания се провежда под надслов „Библиотеките – по нужни от всякога“. Стотици библиотеки в цялата страна ще отворят врати и демонстрират как подпомагат гражданите в стремежа им към пълноценен живот.

Цел на Националната библиотечна седмица е привличане вниманието на обществеността и властта към библиотеките.

Подчертава се потенциалът на библиотеките да способстват вземането на ефективни решения, както и готовността им да подкрепят плановете за регионално и национално развитие. Във фокуса на тазгодишната кампания са предстоящите европейски избори и създаденият по случая Манифест. Авторите на Манифеста, международните организации ИФЛА и ЕБЛИДА, подчертават, че:

------> 1. Библиотеките гарантират достъп, като подпомагат различни социални групи да придобият умения в областта на цифровите технологии, да се осведомят за регионалните и глобални събития и да участват пълноценно в културния живот.

------> 2. Библиотеките са в основата на демокрацията, защото са места за индивидуално учене и развлечение, но и ключови пространства за изграждане на общности и насърчаване на гражданската ангажираност.

------> 3. Библиотеките са двигател на иновациите, те стимулират повишаването на грамотността и осмислянето на научните достижения, което създава предпоставки за провеждането на иначе неосъществими изследвания.

------> 4. Библиотеките пазят паметта; бидейки хранилища на европейската история, те ни дават възможност да се възползваме от нейните уроци и наследства.

------> 5. Библиотеките движат развитието. ЕС вече отстоява необходимостта от включването на културата в целите за развитието на Европа, а библиотеките разполагат с инфраструктурата за подсигуряване на това развитие.

Пълният текст на Манифеста е достъпен на този адрес.

Националната библиотечна седмица ще продължи до 17. май 2023 г., когато ще се проведе и връчването на Годишните библиотечни награди за 2023 г. Церемонията ще започне от 11:00 ч. в Американския център на Столична библиотека.

Кампанията се организира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ и с медийното партньорство на БНТ, БНР, в. „Стандарт“, „Аз чета“ и „Детски книги“.