Пионери на компютърното програмиране

Днешното дигитално поколение приема компютрите за даденост и не може да си представи живота без тях. В действителност те не

Още...