Националният конкурс “Южна пролет” въведе категория „Детска литература“

XLIV Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”, организиран от Община Хасково, ще се проведе от 20 до 22 април 2016 год. За първи път наградата ще бъде връчена и в категория „Детска литература“. Дебютантите ще бъдат оценявани от жури с председател проф. д.ф.н. Светлозар Игов.

За участие в конкурса се приемат първи книги, киносценарии и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:
• Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
• Проза (разкази, повести, романи) – издадена книга
• Литературна критика и литературна история – издадена книга
• Детска литература – издадена книга
• Филмов сценарий
• Драматургия

Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Лауреат” с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на 1000 лв.

Книгите, киносценариите и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2015 год. до 30.03.2016 год. включително. Те трябва да се представят най-късно до 30.03.2016 год. в четири екземпляра заедно с автобиографична справка за автора, негова снимка /по възможност в размер за паспорт/ и с информация за електронния му адрес и мобилния телефон на адрес:

6300 Хасково
Община Хасково
пл. “Общински” №1
Дирекция  “Образование, култура, младежки дейности,
спорт, здравеопазване и социални дейности”
 
Националният конкурс за дебютна литература Южна пролет се провежда през месец април. Младите поети, писатели и литературни критици на България се събират в Хасково, за да представят своите дебютни творби. За конкурса се приемат първи книги и киносценарии на автори до 40 години. Всеки победител получава бронзова статуетка Крилатия Пегас, изработена от скулптора Стефан Шишков по идея на художника Огнян Фунев.