Математиката – достъпна, лесна и интересна

Математиката е науката, която трябва да покаже на учениците определен начин за възприемане на заобикалящия ги свят. Да докаже, че за всяко явление има обяснение, което следва някаква логика и не се случва безпричинно. Да учи на аналитичност, подреденост и последователност. Дали го постига или не, знае всеки един преподавател и родител на дете в началното училище.

На пазара има изобилие от учебници, помагала и сборници по математика Те, обаче, следват една обща програма, тази, която е определена от отговорните за образованието институции.

Книгата „Математиката – достъпна, лесна и интересна“ на издателство „Фют“ е страхотно допълнение към тази програма и уроците в училище. Написана е по сингапурската методика, която се прилага в страната от 1982 година. Доказала е ефективността си, защото учениците, обучавани по нея, заемат челни места в редица световни състезания по математика и науки.

Обикновено, когато се говори за чужда методика на преподаване, се набляга на това, че тя е неприложима за нашата образователна система. В случая с тази книга, това не е вярно. Тя е напълно подходяща за деца в предучилищна и начална училищна възраст. Така е, защото покрива материала, заложен в учебните планове за децата между 5 и 8 години, като го разширява и допълва, без да пречи на работата на учителя. Книгата се стреми да научи децата да мислят, показва им как да изследват, като в същото време играят и осмислят новите си знания.

Това на практика е различен учебник по математика. Достатъчно сериозен и подходящ за работа, написан наистина добре. Всеки родител може да го използва с детето си и да му помогне разбере най-важното за тази наука.

Първият раздел запознава децата с числата до сто.

Те се учат да броят и сравняват. Показани са и действията събиране и изваждане. Това, което ми направи впечатление е, че  децата виждат как числото е изградено от други, по-малки от него, числа. Как цялото може да се раздели на части. Те се вадят от числото или пък се събират една с друга, за да образуват ново. Абстракцията „това е число, записва се с цифра“ не съществува. Всичко може да се пипне, размести и промени.

След като са разбрали, че числата се правят едно от друго, съвсем естествено се преминава към втория раздел и големите числа.

Те също са изградени от по-малки части – единиците и десетиците. А щом има такива големи числа, значи трябва да има и по-малки?  Появяват се половинките и четвъртинките. Усложняването на понятието число води и до действия от по-висок порядък – умножение и деление. При тяхното въвеждане никъде не се споменават таблици. Обяснен е техният принцип. Умножението е събиране на еднакви събираеми, а делението раздробява числото на равни части. Споменава се, че не винаги може да се раздели всичко на равни части. Показано е, че при това действие може да има остатък.

Всички тези сложни операции са обяснени нагледно, просто и практично. Всяко от тези действия може да бъде изиграно и проверено.

Третият раздел е посветен на измерването.

Децата се учат да мерят всичко: от училищното мерене с линия, до абстрактни понятия като време и обем. Хубаво е, че работата с мерни единици и практическото приложение на математическата наука не е за сметка на монотонните изчислителни задачи. В тази книга те липсват. Може да ги намерите в сборниците. Масата на телата е представена със занимателни задачи за сравняване – кое е по-леко и по-тежко. Обемът е обяснен чрез преливането на вода в различни съдове. Понятието време се въвежда чрез дневния режим на децата, като постепенно се усложнява и стига до минутите и понятието „половин час“.

Последният раздел е отделен за геометрията.

Децата се запознават с базовите геометрични форми и техните характеристики. Различното е, че фигурите освен двуизмерни са и триизмерни, такива каквито са в ежедневието на всички. В този раздел са показани и правилата за построяване на числови редици, работи се и с понятия като движение, посока. Показано е как се дават „математически команди“ и логиката, която се следва при тези действия.

Ако сравним нашата и сингапурската методики, няма да намерим кой знае какви разлики в материала. Интересен е начинът, по който той се поднася на учениците. Тук всичко се гради върху възможността детето да пипне, да види, да поиграе с математиката. Нейните закони са представени елементарно, достъпно, с доказателства. След повечето „уроци“ има игри, в които детето може да приложи наученото.

В книгата има много идеи, които биха могли да разнообразят работата на учителя, но според мен тя е чудесна и за заинтересовани родители. Според сингапурската методика знанията и уменията в нея са предназначени за ученици в първи клас, между 6 и 7 години. Аз мисля, че е подходяща за работа с деца от предучилищна възраст до 2. клас.

Това е страхотно помагало, което представя базовата математическа грамотност по елегантен и игрови начин. Без да бъде излишно опростено, с необходимата сериозност и отговорност, с помощта на много практически упражнения и игри.

Вземете книгата от Ozone.bg с код DK19. 

Когато купувате книги с този код, помагате и на нас да продължаваме да четем и ревюираме книги за Вас.