Кой е… Леонардо да Винчи: гениалният творец на всички времена

В ерата на информацията се оказва, че децата знаят все по-малко за великите личности или важните събития в развитието на човешката цивилизация. Този парадокс може и да е шокиращ, но е напълно естествен – когато пред погледа ти се изпречат стотици хиляди сайтове, много по-лесно е да се откажеш да получиш информация.

Как тогава е възможно да запалим интереса на децата и да ги провокираме да бъдат творци, градящи своите успехи на основата на вече познатите гениални изобретения и общодостъпни знания? На помощ и на малки, и на големи идва новата поредица „Кой е?“ (изд. „Книгопис“). Тя е нова за България, но от доста години образова децата по целия свят, обобщавайки многообразната информация за най-прочутите личности в лесно четивни и интересни текстове.

„Кой е Леонардо да Винчи“ е началото на българската поредица. Гениалният италиански творец заслужено получава това почетно място заради разностранните си постижения и безценното богатство от знания, което ни е завещал. В книгата читателите ще проследят живота на Леонардо и докато го следват в неговото развитие, ще разберат кои са неговите най-големи постижения, най-грандиозни провали, най-причудливи изобретения и най-големи врагове. Да Винчи е творил в областта на живописта и скулптурата, но е проектирал и отоплителни системи, военни съоръжения. Той е бил запален любител на природата, а скиците му на птици, коне и части на човешкото тяло са толкова прецизни, че изумяват с точността си стотици години по-късно. Знаете ли, че дори съвременните колела и хеликоптерите имат голяма прилика с неговите проекти?

Кой е притежател на колекцията на Леонардо от водни скици? Как се е казвало момчето, което геният е приютил като свое дете? За кои владетели е работил да Винчи? Коя е най-известната му картина? Това и още много друга информация ще откриете в книгата „Кой е Леонардо да Винчи“ (изд. „Книгопис“). Между основния текст ще откриете повече и за Ренесанса, за хартията и пергамента, за техниките на рисуване по онова време и много други любопитни факти. Четивото може да послужи и на учителите по различни дисциплини, които желаят да дадат допълнителни знания на своите възпитаници за важни личности и събития от световната история и култура.

Книгата е подходяща за читателите над 8 години и вярваме, че ще се превърне в безценно помагало за бъдещите гении.

Автор: Вал Стоева