Израсналите сред книги момчета печелят повече като възрастни

Ново изследване на италиански учени установило силна зависимост между доходите на възрастните и това дали са израснали сред книги, съобщава The Guardian.

Трима икономисти от Университета на Падуа изследвали 6000 мъже родени в 9 европейски държави и стигнали до заключението, че децата с достъп до книги биха могли да очакват съществено по-високи доходи като възрастни от тези, израснали без или с малко книги.

Изследването обхванало периода 1920–1956, когато благодарение на училищните реформи минималната възраст за напускане на училище нараснала в цяла Европа. Kонстатирано било, че в този период всяка допълнителна година в училище увеличила средните доживотни доходи на мъжете с 9%. По-задълбоченият анализ на данните показал, че мъжете отгледани в домове с по-малко от 1 лавица книги печелят само 5% повече в резултат на допълнителна година обучение в училище. За сравнение процентът за мъжете израснали с много книги е 21%.

Италианските учени предлагат няколко теории: „Може би ефектът на книгите се дължи на това, че те насърчават децата да четат, а четенето може да има положителен ефект върху представянето в училище. Друго обяснение е, че пълният с книги дом е показател за по-добри социално-икономически условия.”