Енциклопедия „Земята“

В деня на Земята решихме да ви представим най-обширното и задълбочено изследване на всяка частичка от планетата ни и от планетарната система, в която живеем. Това изследване е събрано в цели 608 страници с невероятни цветни илюстрации, с данни за земята, въздуха, водата, огъня и човека и се нарича енциклопедия „Земята“.

Книгата е разделена на шест раздела: „Начало“, „Огън“, „Земя“, „Въздух“, „Вода“ и „Човек“. Във всеки от тях се разглежда появата на света, на живите организми, както и взаимовръзките между отделните елементи на цялата система.

В нея ще откриете подробна информация за планетите, Слънцето и Луната, за цялата галактика, както и за най-благодатната планета за живеене – Земята. Ще научите всичко за фосилите и древните форми на живот, както и къде можете да се срещнете с тях. Развитието на планетата е представено в детайли, както и влиянието на вулканите, водите и въздушните течения върху нея. Природните области с техните обитатели и климатичните зони също са засегнати изключително подробно, както и влиянието на промените в атмосферните условия върху качеството на живот.

Всяка страница е съпътствана от невероятни илюстрации на природни забележителности и явления, които подпомагат по-лесното разбиране на материята и по интересен начин допълват цялостната информация, предложена от авторите.

За мен най-впечатляващ бе разделът за човека и не с това, че е най-любопитен. По-скоро бях шокирана от факта доколко разрушителна е силата на такива малки същества като хората. Земетресения, нефтени разливи, обезлесени местности, топящи се ледове, парникови газове и изчезващи видове – като кутията на Пандора, отворена от човешката ръка на 9-милиардното население на Земята…

Не съм сигурна, че мога да обясня усещането, което човек изпитва при сблъсъка си с подобен труд. От една страна сякаш под микроскоп му се предлага да разгадае и най-мъничката подробност, съдържаща в себе си елемент от уникалната ни планета. От друга страна определено над читателя властва чувството, че е само мъничка прашинка във Вселената, която е способна на доста лоши неща. И само силното убеждение, че усилията на всички хора за запазването на единствената планета, на която бихме могли да живеем, би трябвало да ни води напред към едно по-зелено и по-разумно бъдеще.

Автор: Вал Стоева