Читалището в с. Долно Сахране събира дарения от съвременни книги

Библиотеката към Народно читалище „Иван Вазов – 1881“ в с. Долно Сахране има 150 чудесни читатели и не малък фонд, но за съжаление той съдържа предимно стара и неактуална литература, с което губи интереса най-вече на децата и учениците. Библиотеката иска да придобие съвременен вид и съдържание, затова призовава желаещите да помогнат да изпратят заглавия, издадени след 2000 г., научаваме от сайта на Национална мрежа за децата.

Бюджетът на едно малко селско читалище не позволява закупуване на нови книги, а за учениците и младите хора достъпът до съвременна литература и информация е от решаващо значение за тяхното развитие. От библиотеката ще приемат с радост книги от всякакви жанрове, включително чуждоезична литература.

Можете да изпратите книги по пощата или по куриер до 25 март 2016 г. на адрес:

с. Долно Сахране 6161

общ. Павел баня

ул. Христо Ботев № 26

НЧ „Иван Вазов – 1881“

или до адрес на Еконт в гр. Казанлък:

кв. Манастира

ул. Ал. Стамболийски № 7

до Елза Димова или НЧ „Иван Вазов – 1881“

Ако се нуждаете от повече информация, можете да се свържете с Елза Димова на е-поща eiabg@abv.bg, моб.: 0878 264390.