5 причини да насърчим детето да гласува за любима книга

„Бисерче вълшебно“ е първата литературна награда у нас, чието жури са самите деца. До 11. май читателите между 3 и 16 г. дават своя вот за любима книга от изминалата 2023-а. Участието в гласуването е важно, а и полезно по много начини. Когато насърчаваме детето да гласува, ние:

1. Показваме на детето, че мнението му има значение.

Всички имаме потребността да се усещаме чути и признати. При децата тази потребност е особено силна. Подкрепата от наша страна им помага да добият увереност в собствените си възможности и да изградят здравословна самооценка.

2. Учим детето да прави избор.

В свят на безброй изкушения, стимули и посоки умението да правим избор е ценен актив. То ни помага да не разпиляваме времето, усилията и вниманието си и да отсяваме важното от маловажното, стойностното от посредственото. За да заяви своя избор, детето формира лични критерии и отстоява активно позицията си, израствайки като ангажиран и отговорен човек.

3. Стимулираме екипната работа.

Децата, гласуващи колективно (в рамките на класа/групата/читателския клуб), трябва да се обединят около само една от няколкото изчетени и харесани книги. За да го сторят, те се упражняват в изслушване, аргументиране и сътрудничество, ключови компетентности за израстването им като личности.

4. Даваме ориентир на издателите.

Информацията за темите, авторите и текстовете, получили най-голям брой гласове, е ценна обратна връзка за хората зад книгите. Виждайки какво вълнува и допада на децата, издателите могат да прецизират каталога си и да създадат продукти, още по-интересни и полезни за своите ползватели.

5. Ставаме част от решението.

Тревожните статистики ни заливат от всички страни. Но онези, които гласуват, създават добрите новини. Доказват, че в страната ни има множество четящи и мислещи млади хора – положителен пример за нас, възрастните, и мотивация да продължим.

Когато насърчават гласуването за детската награда, родителите, библиотекарите и педагозите насърчават четенето като цяло, формирането на позитивно отношение към книгите. Но за да открият своя фаворит, децата следва да познават номинациите в своята възрастова категория. Ето 10 забавни и ефективни начина, по които да срещнем читателите с бисерните книги.