Летният списък за второкласници на Александра Георгиева

Дойде онзи момент, когато всички сме щастливи, че учебната година приключва успешно, обаче предстои списъкът за лятно четене. Тук ще се опитам да разкажа за моя избор и моя начин за четене през лятото:

Преподавам на прекрасния ми II а и те са четящи деца, по време на учебната година. През ваканцията се надявам да са предимно играещи деца, затова съм решила, че искам да прочетат 3 книги за цялото лято.

Лятото е сезонът на сладоледа, плажа и игрите. Книгите тогава трябва да са спътник на децата, да отговарят на цялостното усещане за ваканция и почивка.

Мисля, че една лятна книга  трябва да е с увличащ сюжет, с положителни герои, с достъпен обем. Езикът би следвало да е ясен и понятен, самият процес на четенето да върви гладко и лесно, самостоятелно. Детето със самочувствие да затваря последната страница и с лекота да посегне към следващо произведение.

Разбира се, че трябва да има елемент на отговорност и задължителност, но да е някак с мярка, да е обоснован и логичен.

Моят начин е да дам едно задължително заглавие и задължителен обем за прочит – 3 книги.

Първата книга, която е задължителна, е „Матилда“ на Роалд  Дал. Избрах нея, след като се запознах с откъсите в читанката за III клас. Мисля, че това произведение е близко до учениците, най-малкото, защото действието се развива в училище. Само оттук се появяват много идеи за разговори и коментари. Планирам догодина, в часовете по извънкласно четене, да работим повече върху това произведение. То ще бъде и част от програмата на читателския клуб на класа. Именно защото върху него може да се изгради план за подробна работа върху  съдържанието и да се достигне до същината на текста, то е задължително за прочитане.

Втората книга, която е задължителна за прочитане, е научнопопулярна. Няма изискване коя да бъде тя. Децата са напълно свободни да изберат заглавие, която да отговаря на техните интереси и предпочитания. Държа книгата да е такава, защото в трети клас влизат „разказвателните“ предмети. Иска ми се учениците да се докоснат до подобен тип информация в богато илюстрирана и интересна за тях енциклопедия. И посредством нея да се запознаят с особеностите на нехудожествения текст. По време на учебната година ще работим по два часа в седмицата върху такава материя, а те самостоятелно ще трябва да подготвят уроците си у дома. Затова целя първата им сериозна и задълбочена среща с нехудожествените текстове да предизвика положителни емоции и да събуди любопитство и откривателство.

Третата книга трябва да е от български автор. Кого ще четат – решават децата, с помощта на възрастните. В читанката преобладават текстове на български автори, но липсва цялостност. В часовете по литература няма предвидено време учениците да се запознаят с автор и цяло неговото произведение. Смятам, че лятото е удачно време за такава среща, а по време на учебната година ще имаме възможност да говорим за българските писатели  и техните творби, които вече са познати на децата и те ще могат да участват по-задълбочено и компетентно в часовете, посветени на родното българско творчество.

Ето и лятната мисия, подготвена от Александра Георгиева за учениците й: