EUROPE READS – паневропейската кампания за насърчаване на грамотността

„Европа чете“ (Europe Reads) е паневропейска кампания под патронажа на г-н Тибор Наврачич – европейски комисар по образованието, културата, младежта и спорта. Кампанията се провежда от членовете на EURead – европейската мрежа от организации, ангажирани с проблемите на четенето и грамотността, сред които е и фондация „Детски книги“.

Целта на инициативата е да насочи вниманието на европейските граждани към ролята на грамотността и необходимостта от активна подкрепа за насърчаването й. При повишаването на грамотността, важни са практиките за ежедневно четене на глас и за удоволствие от всеки европеец, във всяка европейска страна.

Четенето и грамотността са жизненоважни за всички европейски граждани. Умението за четене е предпоставка за получаване на добро образование, за лично развитие, интеграция, икономически растеж. В днешното общество, ръководено от медиите и културното многообразие, четенето подпомага всеки отделен индивид да осмисля сложни факти и обстоятелства – ключово умение за формирането на демократично поведение. За да обърнат внимание на това предизвикателство, членовете на EURead развиват програми и инициативи за повишаване нивата на грамотността и развитието на читателската култура.

Началото на кампанията „Европа чете“ беше поставено през ноември 2018 г. от Stiftung Lesen (фондация „Четене“) в Германия и бе подкрепено от Моника Грютерс, германския федерален комисар за култура и медии. Тя изрази подкрепата си за каузата на грамотността чрез полагане на подпис в специално подготвена книга.

В рамките на събитието, председателят на EURead д-р Йорг Маас заяви:

„Четенето на глас и за удоволствие е ключът към образованието и грамотността за всяко дете в света. Само 15 минути четене на глас подпомагат подобряването на езиковите умения, когнитивното развитие и социалната интеграция. Нещо повече, четенето на глас е качествено прекарано време за децата и техните родители: започнете още днес и четете на детето си – всеки ден!“

Книгата на „Европа чете“ събира подписите на европейски политици, които подкрепят кампанията. Шотландия също бе от страните, включили се инициативата през ноември 2018 г., с посрещането на пътуващата книга от председателя на Scottish Book Trust Марк Ламберт. Сред шотландските политици, подкрепящи грамотността, е министър-председателката Никола Стърджън, положила подписа си в специалното издание.

First Minister’s Visit to Loanhead Library, Midlothian, Wed 21/11/2018:
First Minister Nicola Sturgeon at Loanhead Library with the Scottish Book Trust’s chief executive Marc Lambert, launching the EURead campaign.
Photography for The Scottish Book Trust from: Colin Hattersley Photography.

Кампанията „Европа чете“ ще завърши през октомври 2019 г. с връчването на книгата на новите членове на Европейския парламент. България също е част от паневропейската кампания и фондация „Детски книги“, в партньорство с Българска библиотечно-информационна асоциация, фондация „Глобални библиотеки – България“ и Асоциация „Българска книга“, се готви за пристигането на пътуващата европейска книга и представянето й на 2 април – Международния ден на детската книга.