Забавната наука: Кеплер, Галилео и небесата

Преди 400 години Галилео Галилей отворил прозорец към небето с помощта на телескопа. През 1609 година Йохан Кеплер публикувал своята “Астрономия нова”, предлагаща ново виждане за Слънчевата система. Този филм ни разказва малко известната история на любопитните взаимоотношения между двамата световно известни учени: една история както на възхищение, така и на съперничество, датираща от времето, когато дисциплини като религия, изкуство и наука били все още тясно свързани.

И Кеплер, и Галилей гледали високо в небето, докато на земята под тях все още бушувала Тридесетгодишната война. Кореспонденцията между протестанта Кеплер и католика Галилей започнала през 90-те години на 16ти век и продължила до 1610 година.

Дали действията на двамата са били ръководени само от здравия разум, или е имало и доза инат, суета, страх, нерешителност и жажда за слава и почести? А може би и завист към успеха на другия?

Днес всяко дете знае, че Земята се върти около Слънцето. Но, в Европа от 16-ти век това се смятало за абсолютно невярно. Роденият на 15 февруари 1564 година изключителен астроном и изобретател, Галилео Галилей, разкрил тази истина с риск за репутацията и свободата си. Той отказал да подкрепи неверния възглед за Вселената, прекарвайки последните осем години от живота си под домашен арест. Но неговата почтеност предизвикала цяла плеяда от нови открития и познания.

Галилео защитил хелиоцентричната система във време, когато повечето астрономи се съмнявали в нея, защото още не били успели да наблюдават звездния паралакс. Паралаксът е породен основно от различните орбитални положения на Земята; той създава впечатлението, че близко разположените звезди се движат спрямо по-далечните. Наблюдавайки паралакса, измервайки ъглите и използвайки геометрията, можем да определим разстоянието до различни космически обекти, особено звезди. Римската Инквизиция проучила този въпрос и стигнала до извода, че това може би е възможно, но не е факт. По-късно Галилео защитил твърдението си, но то било изтълкувано като атака срещу папата, което го отчуждило от подкрепялите го до момента йезуити. Галилео бил изправен отново на съд и принуден да се отрече от твърдението си.

“Когато Слънцето спре – Кеплер, Галилео и небесата” можете да гледате по образователния телевизионен канал Da Vinci Learning на 15 февруари 2016 от 21:00 часа, а филмът “Исторически личности – Галилео” на 15 февруари 2016 от 20:00 часа.