#ТворецВкъщи – конкурс за ученици организират училищни библиотеки

Училищните библиотекари на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ и ПГД „Елисавета Вазова“ отправят покана за участие в общоучилищна инициатива за създаването на художествена творба под надслов #ТворецВкъщи. Инициативата е посветена на 23 април – Световния ден на книгата и авторското право и цели да се провокират творческите способности на децата и младите хора във време на дистанционно обучение и общуване.
Всички желаещи да се включат ученици са поканени да споделят своите преживявания, нагласи и емоции, породени от социалната изолация. Техните родители, учители и училищните библиотекари от цялата страна са добре дошли да разпространят информацията, за да достигне до повече участници.

Регламент:

  1. Право на участие – могат да участват ученици от І-ви до ХІІ-ти клас;
  2. Жанр на художествената творба – есе, разказ, стихотворение и др. по избор на автора;
  3. Максимален обем – една художествена творба до 3 страници: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
  4. Творбите да бъдат изпратени като текстови файл до 15 май 2020г. на e-mail:biblioteki_bg@abv.bg лично (за участниците, навършили 18 г.) или чрез родител, учител и училищен библиотекар
  5. Съпътстваща информация: при изпращането на творбите трябва да посочите заглавие и жанр, данни за автора (три имена, населено място, училище, клас и информация за обратна връзка);

Творбите ще преминат подбор и одобрените ще бъдат публикувани в електронен сборник.

При необходимост от допълнителна информация, обръщайте се към:
  • Рени Велкова – училищен библиотекар от НПГПТО ,,М. В. Ломоносов“ (e-mail:rre_reni@abv.bg) и
  • Людмила Иванова – училищен библиотекар от ПГД ,,Елисавета Вазова“ (e-mail:lusi9806@abv.bg)