Началният учител Мария Петрова очаква победителите на сцената