Началният учител Миглена Манчева преди обявяването на победителя