Южна Корея напът да приеме нова реформа за насърчаване на креативността

Южнокорейската образователна система, която е била както критикувана, така и възхвалявана заради нейната изключително твърда, неподдаваща се на влияния структура,

Още...