Великотърновската библиотека представя онлайн каталог по проекта G-books

През юли Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново ще проведе 2 събития по проекта „Полова идентичност – децата

Още...