Малък Огнедъх за големи хора

Прави ми впечатление, че детските книги сякаш се делят на два типа: такива, които са интересни само за детето, насочени

Още...