Център за приобщаващо образование представя Индекс на успешното училище

Център за приобщаващо образование представя Индекс на успешното училище и национално-представително проучване „Благополучието на учениците в 7-ми клас“ на 13 септември

Още...

Защо да ходя на училище? – отговорите на шестокласниците

Центърът за приобщаващо образование ще представи резултатите от Национално представително проучване на нагласите на учениците в 6. клас на 12

Още...