Могат ли детските книги да създадат един по-добър свят?

Тезата на британския писател СФ Саид, че почти всички световни проблеми се свързват с разделението „ние–те”, публикувана на сайта на The Guardian,

Още...