Пътуващо сандъче № 16 запозна децата в Кубрат с нови детски книги

От град Кубрат получихме новини за гостуването на „Пътуващо сандъче № 16”. То бе на разположение на малките читатели от

Още...