И внимавайте с коледните съчинения!

Всички знаем, че един от любимите „подаръци” на учителите е да ни възложат по време на ваканцията да напишем съчинение

Още...