Център за приобщаващо образование представя Индекс на успешното училище

Център за приобщаващо образование представя Индекс на успешното училище и национално-представително проучване „Благополучието на учениците в 7-ми клас“ на 13 септември

Още...