Детство на бедни възможности, но на богати мечти в изложбата „И ние бяхме деца”

Най-сетне и нашият екип успя да посети съвместната изложба на Националния литературен музей и Исторически музей – гр. Попово „И

Още...